Stoelmassage

We leven in een prestatiegerichte maatschappij, veel stress, dus ook veel ziekteverzuim. Spanningen, nek- en schouderpijnen en RSI liggen op de loer...

Stoelmassage is een preventieve massage die onderhouden dient te worden. De stoelmassage vind plaats op een rustige plek in uw bedrijf en duurt ongeveer 25 minuten. Uw medewerkers kunnen de (bedrijfs)kleding gewoon aanhouden en zullen zich na de massage weer helemaal ontspannen, fit en fris voelen: klaar voor de prestatie!

Werkwijze

U gaat 'achterstevoren' op de stoel zitten en legt uw hoofd op het bovenste deel van de stoel. De bekleding biedt een opening voor uw neus, mond en ogen. Uw armen legt u op het plankje onder de hoofdsteun, de rest van het lichaam steunt op het onderste gedeelte van de stoel. Nu hangt uw lichaam letterlijk over de massagestoel. U houdt uw kleren aan, want de massage gaat door de kleren heen. Ik masseer met drukpuntmassage de plaatsen volgens een bepaald patroon, dit komt het lichaam volledig ten goede. Op de massagebank zal ik druk uitoefenen op het lichaam, zodat uw spieren volledig ontspannen. Vervolgens geeft de stoelmassage de mogelijkheid het ontspannen lichaam aan te pakken waar nodig. Deze combinatie van ontspanning en drukpuntmassage op de massagestoel en -bank is noodzakelijk voor het beste resultaat.

Het effect op uw bedrijf en de medewerkers

Stoelmassage is een effectieve remedie tegen stress en RSI, met als resultaat een lager ziekteverzuim. Productiviteit en concentratievermogen nemen toe. De medewerker voelt zich beter en ontspannen. De kosten die daar tegenover staan zijn relatief laag als u ziet wat uw bedrijf hiervoor terug krijgt.

Wat doet stoelmassage voor u?

Nog enkele voordelen

De fiscus betaalt mee

De overheid vindt massages op de werkplek zo nuttig, dat zij sinds 21 december 2001 de kosten geheel aftrekbaar heeft gemaakt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, zelfs als van de medewerkers een eigen bijdrage wordt gevraagd. 32% van de werknemers in bijvoorbeeld de ICT heeft vaak of altijd last van RSI-klachten. FNV heeft een oproep gedaan om tot een gezamenlijke aanpak van RSI te komen. Het ministerie van sociale zaken, vakbonden en werkgevers zijn bezig een arbo-convenant op te stellen voor het terugdringen van RSI. Er zijn financiële voordelen mogelijk als u stoelmassages in uw bedrijf aanbiedt.

Subsidies zijn te verkrijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden in het kader van ziekteverzuimbeleid: als een werkgever een arbo-jaarplan heeft en stoelmassages daar een redelijk deel van uitmaken, dit tijdens werktijden plaats vindt, de werknemer geen eigen bijdrage verschuldigd is, er geen sprake is van aanmerkelijk belang en privébesparing van de werknemer (art. 43, lid 2 2001, art. 31, lid b arbeidsomstandighedenwet, art. 44). Stoelmassages zijn aftrekbaar van de belasting (personeelsvoorziening) als de masseur de massages verricht bij stress gerelateerde klachten om deze te verminderen.

Gratis proefmassage!!

Vraag een gratis proefmassage aan per email voor uw bedrijf. Dan kunnen u en uw werknemers zelf ervaren dat het werkt!!